” Voor iedereen, met en zonder schulden! “

Voor wie:

 

Steeds meer Nederlandse huishoudens (50%, ook met een boven modaal inkomen), zijn niet in staat om hun eigen administratie inzichtelijk te krijgen en te houden. Mede hierdoor ontstaan er financiële problemen, betalingsachterstanden en gezondheidsproblemen. De gevolgen hiervan zijn aan de orde van de dag en beinvloeden je dagelijkse bezigheden.

Eenmaal in deze vicieuze cirkel, blijkt het lastig om daar uit te komen. De problemen die relatief klein begonnen worden alleen maar groter.

Kom je er niet meer uit? Overzie je het niet meer?  Blijf er niet mee rondlopen en vraag tijdig hulp!

Hoe wij je helpen:

 

Onze gecertificeerde leden bieden op verschillende wijzen oplossingen, elk met hun eigen expertische weten zij de juiste oplossing aan te reiken.

Budgetcoaching helpt je bij het opzetten van een sluitende huishoudbegroting en de basis daarvoor is een inkomsten- en uitgavenoverzicht. Daarnaast helpen onze leden je om niet (verder) in financiële problemen te komen. De leden coachen je bij het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. 

Schuldhulpverlening is een taak en verantwoordelijkheid van de gemeente. Onze gekwalificeerde leden weten de route binnen de schuldhulpverlening te bewandelen. Een budgetcoach kan beoordelen of er sprake is van een problematische schuld en kan je begeleiden naar de gemeentelijke schuldhulpverlening en coachen gedurende dit traject.

 

Hoe nu verder?

 

Heb je behoefte aan meer informatie of wil je advies over jouw persoonlijke situatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze gekwalificeerde leden en vraag desgewenst een intake aan.

Onze aangesloten leden zullen je op deskundige wijze begeleiden en coachen!