Lidmaatschap NVVBS

 

Budgetcoaches en schuldhulpverleners die zijn aangesloten bij de NVVBS onderscheiden zich door deskundigheid en praktijkervaring. Daarnaast stelt de vereniging een aantal criteria om lid te kunnen worden.

Criteria Lidmaatschap

 1. Een diploma budgetcoach en/of schuldhulpverlener
 2. Een inschrijving als budgetcoach en/of schuldhulpverlener bij de KvK

Om de belangen van hun leden goed te kunnen behartigen moeten er bepaalde kosten gemaakt worden. Om dit helder en transparant te houden vragen we een bijdrage per jaar aan lidmaatschapskosten.

Dit zijn kosten voor:

 • Het onderhouden van de website
 • Bekostigen van de Algemene ledenvergadering
 • De kosten voor de klachtenregeling
 • De kosten voor verzekeringen
 • Ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid
 • De organisatie van bijeenkomsten/workshops tijdens de ALV

Bestuursleden doen hun werk onbezoldigd. Om de leden naar een kwalitatief hoog niveau te begeleiden wordt er een aantal opleidingen en/of workshops georganiseerd, waar apart nog een financiële bijdrage voor kan worden gevraagd.

 

Contributie vereniging

 • Zelfstandige professionals betalen jaarlijks € 195,-
 • Inschrijfgeld € 80,-
 • Bedrijven met meer werknemers kunnen de prijs opvragen

 

Opleidingen

Er zijn diverse opleidingen die voldoen aan de eisen die wij stellen voor onze leden. Dit zijn klassikale opleidingen. Je vindt deze opleiders onder andere onder het kopje Professional.Je vine vindt deze terug op de pagina NVVBS opidingen.

 

Word lid!

Lid worden? Dat kan door het digitale inschrijfformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier, ontvang je binnen twee weken reactie van ons. De aanvraag voor het lidmaatschap wordt in de tussentijd door het bestuur beoordeeld.

 

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd plaats te vinden vóór 1 december (zie ook onze statuten artikel 9, lid 4). Opzeggingen ontvangen na deze datum worden nog belast voor de contributie van het jaar daarop. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen en alle genoemde tarieven zijn per jaar en exclusief btw.