De Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches Schuldhulpverleners

 

Alsmaar meer mensen in Nederland kampen met problemen op het gebied van hun persoonlijke financiële en administratieve huishouding. Het belang van deskundige, op de individuele situatie toegesneden coaching en hulpverlening wordt steeds duidelijker.

Een groeiend aantal enthousiaste en ondernemende mensen legt zich toe op het beroep van budgetcoach waardoor behoefte is ontstaan om met elkaar ervaringen en kennis te delen, en gezamenlijk op te trekken om de positie van het beroep te versterken. Uit die behoefte is in 2012 de NVVBC ontstaan.

Veel leden van de NVVBC zijn naast budgetcoach ook schuldhulpverlener en/of budgetbeheerder, de vereniging heeft dan ook deze groep erkend en hieruit is de NVVBC een getransformeerd tot het huidige NVVBS.

 

De Missie

 

De NVVBS wil de positie en de beschikbaarheid van budgetcoaches, schuldhulpverleners en budgetbeheerders en de uitvoering van hun werkzaamheden in Nederland vooruit brengen door; 

Profilering, onderscheiding en positionering van het beroep in de markt

Verdieping en verbreding van de benodigde competenties (kennis, vaardigheden, houding en ervaringen) van budgetcoaches, schuldhulpverleners en budgetbeheerder

Kwaliteitsverbetering en toetsing in de uitvoering van het beroep (een eigen keurmerk ontwikkelen)

Gesprekspartner te zijn van de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties door de krachten te bundelen

De Visie

 

Budgetcoaching, schuldhulpverlening en budgetbeheer zijn maatschappelijk essentieel en volwaardige beroepen die veel opleiding, ervaring en inzicht vereisen. Hiervoor mag een marktconforme vergoeding betaald worden.

De markt voor budgetcoaching, schuldhulpverlening en budgetbeheer is erg versnipperd en de kwaliteit in de uitvoering is nogal divers.

Een gespecialiseerde branchevereniging is noodzakelijk, om de belangen van de budgetcoaches, schuldhulpverleners en budgetbeheerders en hun doelgroepen te behartigen 

De NVVBS voorziet daarin en dat in goede samenwerking met andere beroepsbeoefenaars.