” Veel geld verdienen is niet hetzelfde als rijk zijn! “

Het inzetten van onze leden

 

Onze aangesloten leden onderscheiden zich door:

Gespecialiseerd en gekwalificeerd

Landelijke dekking

Zowel schuldhulpverleners als budgetcoaches en budgetbeheerders

Flexibel en snel inzetbaar

Begeleiding op de cijfers (administratie) als op de mens (coaching)

Werkgever

 

Herken je de signalen van een werknemer met financiële problemen? Heb je ook werknemers die regelmatig vragen om overwerk, voorschotten of een verhoogd frequent ziekteverzuim hebben? Is er sprake van loonbeslag? Welk beleid of protocol volg jij bij werknemers die vermoeid zijn en die meer signalen van stress vertonen?

Werknemers met geldzorgen hebben een verminderde productiviteit van 20 procent. Deze groep medewerkers hebben een extra ziekteverzuim van 7 dagen, het integriteitsrisico van de medewerker kan toenemen en het functioneren kan omslaan naar disfunctioneren.

Bij het signaleren van de bovenstaande kenmerken adviseren wij je de medewerker uit te nodigen voor een gesprek. Zorg voor een veilige omgeving zodat het een open gesprek wordt. Wanneer er sprake is van

 

Lees meer

financiële problemen maak dan gebruik van de mogelijkheid om snel een budgetcoach in te schakelen voor je werknemer om zo hem weer financieel snel op de rit te krijgen. Op onze website vindt u altijd een budgetcoach in uw regio.

De investering in een budgetcoach heeft u als werkgever snel terugverdiend.

Er zijn diverse mogelijkheden om preventief actie te nemen. U kunt dan denken aan voorlichting of trainingen voor leidinggevenden, workshop voor medewerkers en individuele op maat gesneden trajecten.

Gemeenten

 

Als u op zoek bent naar een professionele invulling bij de vroeg-signalering, het verkleinen van de workload van de huidige dossiers schuldhulpverlening of het aanbieden van nazorg na een SHV-traject, denk dan ook aan de mogelijkheid van het inschakelen van een budgetcoach van de NVVBS. 

Onze gekwalificeerde leden zijn inzetbaar gedurende het gehele schuldhulpverleningstraject. Daarmee geef je de cliënt snel en effectief de regie en verantwoordelijkheid terug op het financiële vlak. Dit voorkomt terugval. Onze gekwalificeerde leden ondersteunen, coachen, sturen en begeleiden de cliënt.

Daarnaast is de NVVBS als vereniging een volwaardige gesprekspartner inzake uw sociale beleid en de maatschappelijke veranderingen op het gebied van de schuldhulpverlening in de breedste zin van het woord.

 

Financiële instelling
(banken, verzekeraars)

 

Financiële instellingen zien als geen ander het belang in van een financieel zelfredzame klant. Klantgerichte oplossingen voor betalingsproblemen en maatschappelijk verantwoord bankieren zijn in deze essentieel. Onze coaches kunnen u hierbij uitstekend helpen.

Wilt u een langdurige financieel gezonde relatie met uw klant, zorg dan voor een kredietwaardige klant nu en in de toekomst. Een op maat aangeboden traject is hierbij van groot belang.

 

Woningcorporaties

 

Samen met uw cliënt zoekt de budgetcoach naar een oplossing om de huurachterstand in te lopen. De budgetcoach adviseert en coacht uw klant naar een stabiele en sluitende huishoudbegroting, voor nu en ook voor in de toekomst.

Onze leden zijn snel inzetbaar, gekwalificeerd en beschikken over de bijbehorende coachingsvaardigheden. 

U krijgt grip op het innen van de huur en beperkt hiermee de kosten van eventuele huisuitzettingen. Het inzetten van onze coaches verdient zichzelf snel terug. U vindt onze budgetcoaches in elke regio.

 

(Zorg)verzekeraars

 

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met geldzorgen vaak als eerste hun zorgpremie niet betalen. De zorgverzekeraars die contact hebben gezocht met budgetorganisaties, hebben baat bij deze samenwerking en boeken succes met het innen van de zorgpremie. Deze positieve ontwikkeling leidt tot kostenbesparingen door reductie van aanmaningen, achterstallige betalingen en administratieve kosten.

Financiële problemen kunnen leiden tot stress en andere gezondheidsproblemen die voor de zorgverzekeraar ook kostenverhogend werken. Het inzetten van budgetcoaches werkt positief en voorkomt hoge kosten van CAK en deurwaarders.